Nhập số điện thoại của bạn,
Chúng tôi sẽ gọi lại ngay

Mọi Thông Tin Hoàn Toàn Bảo Mật ***

 

 Thông Số

Gói A

Gói B

Gói C

Gói D

Gói E

Gói F

Gói G

Gói H

 Dung lượng

1GB

2GB

3GB

4GB

5GB

6GB

7GB

10GB

 Băng thông

15GB

40GB

70GB

110GB

160GB

220GB

280GB

500GB

 Email POP3

20

30

80

120

KGH

KGH

KGH

KGH

 Tên miền con

6

10

20

40

60

80

120

400

 Cơ sở dữ liệu

1

1

2

3

4

6

8

20

 Backup (1 lần/ tuần)

miễn phí

miễn phí

miễn phí

miễn phí

miễn phí

miễn phí

miễn phí

miễn phí

 Chi phí/tháng (vnđ)

100.000

190.000

270.000

350.000

400.000

440.000

500.000

600.000

 Chi phí/năm (vnđ)

1.200.000

2.280.000

3.240.000

4.200.000

4.800.000

5.280.000

6.000.000

7.200.000

 Thanh toán

1 Năm

1 Năm

1 Năm

1 Năm

1 Năm

1 Năm

1 Năm

1 Năm

(*) Chi phí chưa bao gồm 10% VAT