Bảng giá dịch vụ quản trị website


03/12/2017

 • QT1
 • chỉ 2.000.000 VNĐ/ tháng
 • Kiểm tra hoạt động website
 • Cập nhật sp/ tin tức: 20
 • Cập nhật bài viết fanpage: 10 bài
 • Đăng tin Linkedin, Twitter:10 bài
 • Tạo fanpage facebook
 • Submit website
Liên hệ
 
 • QT2
 • chỉ 2.500.000 VNĐ/ tháng
 • Kiểm tra hoạt động website
 • Cập nhật sp/ tin tức: 30
 • Tạo fanpage facebook
 • Cập nhật fanpage 15 bài
 • Đăng tin diễn đàn: 15 bài
 • Submit website
Liên hệ
 
 • QT 3
 • chỉ 3.000.000 VNĐ/ tháng
 • Kiểm tra hoạt động website
 • Cập nhật sp/ tin tức: 50
 • Tạo fanpage facebook
 • Cập nhật fanpage: 25 bài
 • Đăng tin diễn đàn: 25 bài
 • Submit website
 • Phân tích từ khoá SEO
Liên hệ


Hotline 24/24 : 02838494088