Phần mềm quản lý bán hàng online


16/11/2021

Bạn đang kinh doanh nhưng quản lý đang bị rối các vấn đề sau:

  • Quá nhiều sản phẩm, không nhớ giá, dẫn đến bán nhầm
  • Sử dụng excel hoặc sổ sách nhưng rắc rối, rườm rà lưu trữ, mất file
  • Không thể quản lý sổ sách từ xa và ngay tức thì
  • Khó khăn khi làm tổng hợp doanh thu, công nợ, dễ bị sai sót

Ưu điểm sử dụng phần mềm quản lý tại LDG

  • Chi phí tốt
  • Giao diện trực quan, đơn giản dễ sử dụng
  • Sử dụng online trên máy tính, điện thoại ở bất cứ nơi nào
  • Quản lý sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp sử dụng barcode và qrcode
  • Tổng hợp, báo cáo đầy đủ

 

 

 

 

 

 

 Hotline 24/24 : 02838494088