Bảng giá dịch vụ quảng cáo trọn gói


17/08/2018

CÁC GÓI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN TRỌN GÓI THÁNG

 • PT1
 • 1.000.000 VNĐ/ tháng
 • Trang thông tin doanh nghiệp
 • Đăng group face: 5
 • Đăng tin diễn đàn: 5
 • Submit website
Liên hệ
 • PT2
 • 2.000.000 VNĐ/ tháng
 • Landing page
 • Trang thông tin doanh nghiệp
 • Đăng group face: 5
 • Đăng tin diễn đàn: 5
 • Submit website
Liên hệ
 • PT3
 • 3.000.000 VNĐ/ tháng
 • Landing page
 • Trang thông tin doanh nghiệp
 • Đăng group face: 10
 • Đăng tin diễn đàn: 10
 • Submit website
 • Lập gian hàng TMĐT: 1
Liên hệ
 • PT4
 • 4.000.000 VNĐ/ tháng
 • Landing page
 • Trang thông tin doanh nghiệp
 • Đăng group face: 20
 • Đăng tin diễn đàn: 20
 • Submit website
 • Lập gian hàng TMĐT: 2
Liên hệ
 • PT5
 • 5.000.000 VNĐ/ tháng
 • Landing page
 • Trang thông tin doanh nghiệp
 • Đăng group face: 30
 • Đăng tin diễn đàn: 30
 • Submit website
 • Lập gian hàng TMĐT: 3
Liên hệ
 


Hotline 24/24 : 0931 740 298