Bảng giá dịch vụ quảng cáo trọn gói


17/08/2018

CÁC GÓI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN TRỌN GÓI THÁNG

 • PACK 1
 • 5.000.000 VNĐ/ tháng
 • Lập kế hoạch
 • Quản trị web: <15 sản phẩm
 • Quản trị fanpage: 5-8 bài
 • Viết content, chuẩn SEO: 3
 • SEO tổng thể
 • Thiết kế banner: 2
 • Tạo google maps
 • Báo cáo: hàng tháng
Liên hệ
 • PACK 2
 • 7.000.000 VNĐ/ tháng
 • Lập kế hoạch
 • Quản trị web: <30 sản phẩm
 • Quản trị fanpage: 10-14 bài
 • Viết content, chuẩn SEO: 5
 • SEO tổng thể
 • Thiết kế banner: 3-5
 • Tạo google maps
 • Cài đặt lấy thông tin khách hàng từ web
 • Báo cáo: hàng tháng
Liên hệ
 • PACK 3
 • 10.000.000 VNĐ/ tháng
 • Lập kế hoạch
 • Quản trị web: <60 sản phẩm
 • Quản trị fanpage: 15-20 bài
 • Viết content, chuẩn SEO: 10
 • SEO tổng thể
 • Thiết kế banner: 10-15
 • Tạo google maps
 • Cài đặt lấy thông tin khách hàng từ web
 • Tặng website bán hàng ( thanh toán 6 tháng)
 • Tạo landing page
 • Email marketing: 500
 • Đăng ký vào danh bạ web
 • Đi backlink diễn đàn: 30
 • Báo cáo: 2 tuần/lần
Liên hệ
 • PACK 4
 • 15.000.000 VNĐ/ tháng
 • Lập kế hoạch
 • Quản trị web: <120 sản phẩm
 • Quản trị fanpage: 25-30 bài
 • Viết content, chuẩn SEO: 15
 • SEO tổng thể
 • Thiết kế banner: 20-25
 • Tạo google maps
 • Cài đặt lấy thông tin khách hàng từ web
 • Tặng website bán hàng ( thanh toán 6 tháng)
 • Tạo landing page
 • Email marketing: 1000, thiết kế mẫu mail
 • Đăng ký vào danh bạ web
 • Đi backlink diễn đàn: 50
 • Báo cáo: 1 tuần/lần
Liên hệ
 


Hotline 24/24 : 02838494088